Buurten

Betere verdeling en berekening servicekosten

Buurten is een uitgave van Woningstichting Maasvallei Maastricht | zomer 2019


Huurders kunnen hun
stem laten horen


Vroegsignalering kan
grotere schuldenlast voorkomen


We willen graag dat
studenten zich hier
thuisvoel
en