Jos Daenen, medewerker Klantenservice Maasvallei:

“We willen graag dat studenten zich hier thuisvoelen”

De Universiteit Maastricht (afgekort: UM) is een van de jongste universiteiten van Nederland. Daarmee is Maastricht ook een van de jongste studentensteden. De universiteit werd in 1976 opgericht onder de naam Rijksuniversiteit Limburg en werd omgedoopt tot Universiteit Maastricht in 1996. In 2019 is UM de meest internationale universiteit van Nederland en is met haar 16.500 studenten en 4.000 medewerkers nog steeds groeiende. Zo’n 600 van deze studenten huren een woning bij Maasvallei.

Dat aantal neemt de komende jaren verder toe. Maastricht is populair onder studenten en aan de groei lijkt voorlopig nog geen einde te komen. Vooral bij buitenlandse studenten heeft Maastricht een goede naam. Gemiddeld groeit de UM jaarlijks met 4%. Iets meer dan de helft is afkomstig van buiten de landsgrenzen. In totaal gaat het om 112 verschillende nationaliteiten.

“Als huisvester van deze doelgroep kun je niet stil blijven zitten. Buitenlandse studenten hebben andere wensen en behoeften dan hun Nederlandse mede-studenten. 15% van de huurders van Maasvallei is student. In totaal zo’n 600 op 4.300 bewoners. Maasvallei heeft altijd al bijzondere aandacht besteed aan studenten. In overleg met de gemeente en de Universiteit Maastricht is besloten verder in te spelen op de ontwikkeling van Maastricht als studentenstad. Dat vertaalt zich niet alleen naar meer studentenkamers, maar ook naar de dienstverlening”, aldus Jos Daenen, medewerker Klantenservice bij Maasvallei. “Intern hebben we een team samengesteld om de behoefte onder studenten met betrekking tot huisvesting en dienstverlening in kaart te brengen. Wat willen ze? Kleinschalig wonen of liever samen op een grote campus. Hoe willen ze contact; persoonlijk of digitaal. Welke extra faciliteiten willen ze? Wifi, gezamenlijke ontspannings- of studieruimten. Al dat soort vragen willen we beantwoord krijgen. Daarvoor houden we enquêtes, maar studenten reageren hier maar mondjesmaat op.


Daarom zijn we ook begonnen met spontane huisbezoeken. We kloppen aan en gaan in gesprek. Dat wordt goed ontvangen. Studenten waarderen het dat we contact zoeken en willen graag hun verhaal kwijt. Ze willen hun punt maken en zo’n huisbezoek is dan een goed moment. Het geeft ons inzicht in de wensen van deze doelgroep en hoe we daarop kunnen anticiperen. We scoren op communicatie een 8,1. Dat is goed, maar we realiseren ons ook dat we nog stappen kunnen zetten. Zo is er een groot verschil tussen buitenlandse studenten en Nederlandse. Voor buitenlandse studenten is de taal anders, daarom communiceren we al veel meer in het Engels. Maar ook de regelgeving, cultuur en hoe dingen werken zijn hier vaak anders dan in hun thuisland. We willen graag dat studenten zich hier thuisvoelen. Met een aantal medewerkers zijn wij op referentiebezoek gegaan bij Woningcorporatie de Key in Amsterdam. Corporatie de Key faciliteert haar studenten in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam door ze op te halen van Schiphol. Ze geven aan dat dit vanuit de Universiteit van Amsterdam wordt geregeld, maar zij promoten dit. Dat gaat misschien een beetje ver, maar de gedachte erachter is de gastvrijheid die ze willen bieden. Dat is bij ons niet anders. De Key is daar een voorloper in. Zo hebben zij een ‘hotel-app’ laten ombouwen naar een studenten-app. Hiervan maken wij inmiddels ook gebruik. De app is van Guestcompass en werd ontwikkeld voor hotels. Door de automatisering zagen de hotels hun gasten veel minder.


We zijn begonnen met spontane huisbezoeken, we kloppen aan en gaan in gesprek. Dat wordt goed ontvangen. Studenten waarderen het dat we contact zoeken en willen graag hun verhaal kwijt. Ze willen hun punt maken en zo’n huisbezoek is dan een goed moment.

Hoe kun je dan toch nog onderscheidende service bieden. Bijvoorbeeld door wat je normaal aan de balie vertelt in een app te zetten. Zo creëer je een gastbeleving en ben je online toch in contact met je gasten. Dit idee is doorvertaald naar een studenten-app. Maasvallei is de derde corporatie in Nederland die er gebruik van maakt. Met deze web-app kunnen studenten een reparatieverzoek indienen, huur opzeggen, maar ook informatie vinden over bijvoorbeeld het openbaar vervoer en wanneer het afval aangeboden kan worden. Er is een link naar de afvalkalender van de gemeente Maastricht.

In overleg met de Universiteit Maastricht en de gemeente zijn we tot de conclusie gekomen dat er extra kamers bij moeten, vooral voor internationale studenten. We zijn geen Student Hotel waar alles voorzien is. Betaalbaarheid is voor ons ook een criterium. In oktober willen we duidelijk hebben wat de behoefte is van verschillende studenten. Op basis daarvan gaan we een plan van aanpak uitwerken voor deze doelgroep.
Waarom is Maastricht zo populair?

Maastricht ligt in de Euregio, een internationale gastvrije omgeving. “Zelfs daklozen spreken hier Engels”, zei een Japanse student onlangs in de Volkskrant. Maastricht is een gezellige bourgondische stad waar het goed toeven is. Maar ook het onderwijssysteem staat hoog aangeschreven.

De Universiteit Maastricht werkt al sinds haar oprichting met Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) en is Europees grondlegger van dit onderwijsmodel. Studenten worden uitgedaagd hun talenten en interesses actief verder te ontwikkelen. Net even anders dan aan andere universiteiten. Dat doet de UM met unieke, internationaal georiënteerde opleidingen. Gelegen in het hart van Europa mag de UM zich met recht de meest internationale universiteit van Nederland noemen. Veel van het onderwijs vindt in het Engels plaats, het merendeel van de opleidingen wordt zelfs volledig in het Engels gegeven. Daarnaast richt zowel het onderwijs als het onderzoek zich vooral op internationale thema’s, waarbij de Europese problematiek soms centraal staat.

Meer informatie: maasvallei.guestcompass.nl