Kort nieuws

Maastrichtse woningcorporaties starten gezamenlijke klachtencommissie

Qwestie is de naam van de nieuwe gezamenlijke en onafhankelijke klachtencommissie van de woningcorporaties Maasvallei, Servatius en Woonpunt. Per 1 maart 2019 kunnen huurders hun klacht aan Qwestie voorleggen als deze eerst is ingediend én behandeld bij de eigen woningcorporatie.

Huurders kunnen bij Qwestie terecht als zij een klacht hebben waar ze met hun eigen corporatie niet uitkomen. Het voordeel voor huurders is dat zij hun klacht op een laagdrempelige manier kunnen laten beoordelen door een onafhankelijk en deskundig orgaan. Het indienen van een klacht is kosteloos, maar kan alleen nadat de klacht eerst door de corporatie zelf in behandeling is genomen.

De gezamenlijke klachtencommissie vervangt de aparte klachtencommissies van Maasvallei, Servatius en Woonpunt. Meer informatie vindt u op www.qwestie-limburg.nl

Hoeve Severen

officieel geopend

Dit voorjaar is Hoeve Severen officieel geopend. In het Rijksmonument, gelegen op het Landgoed Severen heeft Maasvallei acht sociale huurwoningen gerealiseerd. Dit zijn grondgebonden woningen die beschikken over minimaal 2 slaapkamers. Alle woningen zijn verhuurd.

Jaarverslag Maasvallei 2018

Naar buiten om

binnen te komen


Voor Maasvallei stond 2018 in het teken van verandering. Het afscheid van Frans Crijns als directeur-bestuurder was de afsluiting van een periode van tien jaar waarin Maasvallei is getransformeerd naar een nieuwe organisatie. Maasvallei heeft zich ontwikkeld tot een hybride dienstverlener met het vizier op de klant gericht: hoe kunnen we onze bewoners zo goed mogelijk van dienst zijn? Dat was de stip aan de horizon. Met Alex Meij heeft Maasvallei een nieuwe directeur-bestuurder om de volgende stap te zetten: van binnen naar buiten, met thema’s als maatschappelijke verduurzaming en sociale innovatie. Deze nieuwe fase is in 2018 ingezet. Alles over het hoe en waarom van dit proces leest u in het jaarverslag 2018. Dit kunt u bekijken op onze website www.maasvallei.nl