Bewoners van appartementencomplexen en flatwoningen betalen naast de (kale) huurprijs voor de woning ook een maandelijks bedrag aan servicekosten. Dit zijn kosten voor onder meer schoonmaak en verlichting van gemeenschappelijke ruimten, onderhoud van de groenvoorziening en complexbeheer. Ongeveer de helft van het woningbezit van Maasvallei bestaat uit complexwoningen, zo’n 2.200.


Betere verdeling en
berekening servicekosten

Tot nu toe betalen alle complexbewoners hetzelfde bedrag aan beheer, dat gaat veranderen. De complexbeheerders van Maasvallei maken gebruik van een app op hun smartphone waarmee zij de tijd die ze bezig zijn in een complex registreren. De uren worden voor 70% bij de huurders in rekening gebracht op basis van het tarief dat is vastgesteld door de huurcommissie. De resterende 30% is voor rekening van Maasvallei omdat Maasvallei er ook baat bij heeft om haar panden goed te controleren. De werkzaamheden van de beheerder hebben betrekking op schoonmaak, veiligheid en groenvoorziening. Ze controleren de algemene ruimtes en geven door als er iets niet in orde is. In 2020 krijgen de huurders voor het eerst een afrekening waar ook dit onderdeel afgerekend wordt op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

Sander Vermeer, medewerker Klantenservice bij Maasvallei, is blij met deze verandering. “De servicekosten zijn een jaarlijks terugkerend punt van discussie. Zeker als mensen moeten bijbetalen hebben zij vragen. Twee jaar geleden hebben we de servicekosten onder de loep genomen. Het grootste probleem bleek het gebrek aan duidelijkheid. We konden het de mensen niet goed uitleggen hoe de kosten waren opgebouwd. Dan krijg je commentaar. En terecht. Mensen willen graag duidelijkheid. Bovendien waren de kosten voor complexbeheer evenredig verdeeld, in plaats van doorberekend op basis van de daadwerkelijk bestede uren in een complex. Dat is niet eerlijk. Om de servicekosten transparanter te maken en de kosten eerlijker te verdelen zijn er maatregelen genomen. De grootste verandering is dat de complexbeheerders nu met een app werken, waarmee ze exact kunnen aangeven hoeveel tijd ze in een complex zijn. In april 2018 is met een proef gestart en inmiddels wordt er volop gewerkt met de app. Vanaf 2019-2020 wordt de kostenverdeling van de servicekosten doorgevoerd in de afrekening. Omdat de beheerder ook wel eens een praatje maakt of werkzaamheden verricht die niet toegerekend kunnen worden aan de huurder rekenen we 70% van de daadwerkelijke tijd door aan de huurders.” Jolanda Gooren, woonconsulent bij Maasvallei vult aan: “We hebben het voorschot naar boven aangepast het afgelopen jaar. De kosten stegen jaarlijks en het voorschot bleef gelijk. Logisch dat huurders moesten bijbetalen en dat wil je liever niet. We hebben het voorschot zo aangepast dat mensen niet snel hoeven bij te betalen. We toetsen het voorschot voortaan iedere vijf jaar en stellen het indien nodig bij. Tevens hebben we nieuwe overeenkomsten afgesloten met bedrijven voor de schoonmaak, energie en groenvoorziening. Daar is een besparing uitgekomen en dit voordeel komt ten goede aan onze huurders.

De grootste winst is dat de servicekosten veel transparanter zijn. We kunnen uitleggen hoe ze zijn opgebouwd en waarom. Daar hebben de huurders behoefte aan.” Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u vragen heeft of niet tevreden bent, bijvoorbeeld over de schoonmaak of het groenonderhoud. U kunt dit kenbaar maken bij de complexbeheerder of rechtstreeks mailen naar:
Schoonmaak@maasvallei.nl
Groenonderhoud@maasvallei.nl
Servicekosten@maasvallei.nl

Lou Smeets

Lou gaat het werken met de app makkelijk af. “Ik zet er ook opmerkingen bij die ik hoor of dingen die ik zelf zie. Mensen ervaren het als positief. Ze spreken me aan en natuurlijk gaat het vaak over klachten. Maar ze hebben aan mij wel een luisterend oor en dat is belangrijk. Praten met mensen, hun klacht serieus nemen en er echt iets mee doen, dat wordt gewaardeerd. Dat geeft mij ook voldoening. Het doet me deugd als ik iets doorgegeven heb, dat het snel hersteld wordt. Kijk hoe je zelf behandeld wilt worden en ga zo ook om met de bewoners.”

Roger Kemmerling

“Wij zijn het aanspreekpunt, mensen weten dat en maken daar gebruik van. Dat is prima. Ik wil iets kunnen betekenen voor onze huurders, de oren en ogen van de wijk zijn, daar gaat het om.”

Riny Jalhay, voorzitter Huurdersvereniging Woonvallei:

“Het is een hele verbetering dat we nu de
werkelijke kosten doorberekend krijgen”