Voorwoord

Buurten, what’s in a name. De naam was er eerder dan ik, maar hij slaat de spijker op z’n kop. Buurten staat voor wat ik wil met Maasvallei. Dichtbij onze bewoners staan, contact houden, in gesprek gaan, buurten dus. Dat is overigens tweerichtingsverkeer. Ik nodig u van harte uit om met ons te komen buurten. Zeg wat u vindt, wat er leeft en speelt, zodat wij samen kunnen werken aan een fijne woonplek en woonomgeving. Wij zullen steeds vaker ons gezicht laten zien, ruimte en momenten creëren om dat gesprek aan te gaan. Buurten is dus meer dan dit magazine, het is een ambitie. Dat samenspel, die wederkerigheid willen we ook meer benadrukken in de samenwerking met gemeenten, zorginstellingen en collega corporaties. Onze doelen onder meer op het gebied van duurzaamheid, huisvesting van bijzondere doelgroepen en herontwikkeling kunnen we alleen bereiken als we samen de schouders eronder zetten en ook samen financieel investeren in innovaties. Wij kunnen dit niet alleen doen en ook niet alleen betalen. Daarin doen we onder andere een beroep op de gemeente. In deze Buurten leest u, hoe wij de gesprekken ingaan over de prestatie-afspraken, wat op de agenda staat aan vastgoedontwikkeling, wat we doen en hebben gedaan op het gebied van duurzaamheid, maar ook hoe wij alert zijn op huurachterstanden om te voorkomen dat mensen in de problemen raken. Deze Buurten laat zien dat we niet stil staan, maar vooruitgaan. Onderweg naar duurzaam woongenot voor iedereen. Maasvallei wenst u een fijne zomer.


Alex Meij

Directeur-bestuurder Maasvallei