“Duurzaamheid loopt als een rode draad door onze plannen”

Sinds november 2018 is Wendy Frijns de nieuwe beleidsadviseur Vastgoed/Projectontwikkelaar bij Maasvallei. Eerder werkte Wendy bij een andere Maastrichtse woningcorporatie en een bouwmanagement bureau. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: haar hart ligt in corporatieland en daarom keerde ze terug naar een woningcorporatie.

“Maasvallei is de kleinste van de drie Maastrichtse corporaties, maar daardoor zeker niet minder uitdagend”, volgens Wendy Frijns. “Het leuke is dat je bij een kleinschalige woningcorporatie nog meer de samenwerking moet opzoeken waardoor je integraal zaken kunt bekijken om zo samen meer te bereiken. In mijn huidige functie ben ik zowel projectontwikkelaar als beleidsadviseur vastgoed. Het mooie van deze combinatie is dat je het beleid zelf kunt toetsen in de praktijk en andersom en dit kan alleen maar leiden tot een win-win situatie. Maasvallei als platte organisatie spreekt me aan, net als de positieve dynamiek met (jonge) enthousiaste mensen. Door mijn voorgeschiedenis ken ik de stad Maastricht goed en heb ik hier mijn netwerk opgebouwd. Ik kom ook in nieuwe wijken, zoals Heer en Amby. Typische Maasvallei wijken. Verder heeft Maasvallei heel divers bezit, met onder andere prachtige oude panden in de binnenstad, Trichterveld en karakteristieke dorpse wijken zoals Heer en Amby. Overall, een mooi corporatie en uitdagingen genoeg.


De belangrijkste focuspunten ten aanzien van onze portefeuille voor de komende periode zijn:

• Verduurzaming huidige bezit up-to-date houden en laten voldoen aan de nieuwste duurzaamheidseisen.

• Realisatie sociale nieuwbouwwoningen aan onder andere de Groene Loper en Capucijnenstraat, waarbij geldt: de juiste woningen op de juiste plek.

• Verder bouwen aan het plan Heer en Meester.

• Inspelen op maatschappelijke vraagstukken zoals toename vraag naar studentenhuisvesting en langer thuis wonen.


Lopende projecten

Op dit moment heeft Maasvallei een aantal mooie projecten in uitvoering en op de plank liggen. In Heer is de sloop van twintig duplexwoningen aan het Petrus Bandenplein afgerond als onderdeel van het totale plan Heer en Meester. Deze duplexwoningen maken plaats voor de aanleg van het park en waterbassin door de gemeente. De overige plannen van Heer en Meester zullen de komende jaren verder vormgegeven gaan worden zoals onder andere de complexen aan de 7 Januaristraat en Gerard Walravenstraat. Ook in de andere wijken zullen we aan de slag gaan waarbij de focus ligt op het verduurzamen van onze woningen, maar ook eventuele sloop en nieuwbouw van woningen. Hierbij hanteren we het uitgangspunt ‘het juiste vastgoed op de juiste plek’. In dit kader zijn we ook bezig met de nieuwbouw van sociale huurwoningen op andere plekken, zoals aan de Groene Loper. Een bijzonder en uniek project dat ervoor zorgt dat er een gewenste mix ontstaat in het te realiseren programma aan de Groene Loper. Tevens worden hiermee de verbindingen tussen de omliggende wijken met de Groene Loper versterkt. Mooi dat Maasvallei hier een bijdrage aan kan leveren.


Duurzaamheid van ons bezit loopt als een rode draad door onze plannen om de woningen toekomstproof te maken en is één van onze focuspunten voor de komende periode. Enkele recente voorbeelden zijn:

- Realisatie van zes nieuwe gezinswoningen gebouwd volgens het principe nul-op-de-meter in 2018. Dit houdt in dat een gemiddeld huishouden met een normaal energieverbruik geen energierekening meer heeft. Bewoners betalen in plaats hiervan een energieprestatievergoeding aan Maasvallei.


- De verduurzaming van 108 woningen aan de Burg. Kessensingel. De woningen zijn naar een A en A+ label gegaan, waarbij de zonnepanelen individueel per woning zijn aangesloten. Dit levert een flinke besparing op voor de bewoners.


- Verder onderzoeken wij, samen met collega corporaties, de mogelijkheden om enkele monumentale panden in de binnenstad aan te sluiten op het duurzame restwarmtenet van Ennatuurlijk (restwarmte van Sappi). De nieuwbouwwoningen gelegen (na)bij het Lindekruis zijn hier ook al op aangesloten.


Verder willen we de komende jaren aan de slag gaan om onze portefeuille beter aan te laten sluiten bij de maatschappelijke vraagstukken voor diverse doelgroepen zoals de studenten en huishoudens met een zorgvraag. Dit doen we in samenspraak met onze samenwerkingspartners.

Kortom, er staan de komende jaren genoeg uitdagingen op stapel om mooie projecten te kunnen realiseren voor de huurders van Maasvallei.